Gud er i kontrol

Hun kom grædende ind ad døren. ”Lægerne siger, at far har en tumor i hjernen.

Få dage inden var min far blevet taget til hospitalet efter han havde kollapset hjemme på sit kontor. Under et opkald var han blevet ramt af at krampeanfald og slog sit hoved ind i muren hvor han sad. Min mor fandt ham blødende og ude af stand til at fortælle hvad der var sket. Ambulance og lægebiler kom hurtigt og tog ham til hospitalet. Min far kastede op og var i stor smerte. Lægerne tog situationen og min fars tilstand meget alvorligt.

Samme dag blev der foretaget undersøgelser og tests, men vi var ude af stand til at finde ud af hvad der var sket og hvad der var galt med ham. I løbet af de næste 24 timer fik han det meget bedre og fik lov at tage hjem og sove. Dagen efter skulle han ind til yderligere tests. På grund af situationen med COVID-19 blev min mor nød til at vente udenfor.

Den dag havde min bror og hans kone inviteret familien hjem for at fortælle kønnet på deres første barn. Selv FaceTimede jeg ind fra USA for at høre nyhederne. De skulle have en dreng! Hvilken glæde det var at se deres ansigter og begejstring.

Vi havde snakket i omkring 20 minutter da min mor kom ind i lejligheden. Hun var helt uden luft og fuld af tårer. Det var som om at hun havde fået en stor mavepuster. De nye scanninger viste at vores far havde en tumor i højre side af hjernen. Kræft? Ingen af os vidste hvad vi kunne forvente, men vi frygtede at det var slemt. Meget slemt.

Alt imens jeg så til via telefonen, omfavnede mine søskende vores mor og forsøgte at trøste og
berolige hende og hinanden. Vi græd og græd. Vores mor prøvede at sætte ord på, hvad der var sket, og vi forsøgte at forstå hende. Men vi kunne ikke begribe at vores far, som for os stadig var supermand, var alvorligt syg.

Så vi bad.

Hvordan kunne Gud tillade min far at blive syg? Er Gud ikke i stand til at forhindre sygdom og død? Hvis han er, hvorfor gør han det så ikke? Er Gud ikke god og kærlig? Hvis du lever i denne verden, har du uden tvivl stillet lignende spørgsmål. Er Gud i kontrol? Er Gud god?

Suveræn

Hvem er Gud? Gud siger om sig selv:

»For jeg er den eneste sande Gud. Der findes ingen som jeg. Jeg har fra begyndelsen af sagt jer, hvordan det vil gå. Jeg har forlængst fortalt jer, hvad der vil ske. Det vil gå, som jeg har planlagt, for jeg gør, hvad jeg har besluttet.« (Es 46,9-10).

At være Gud betyder ikke blot at han er i stand til at se fremtiden. Nej, Gud forårsager fremtiden.
At være Gud betyder både at han kan alt, han vil, og gør at han gør alt, han vil.
At være Gud betyder at der er ingen eller intet som kan tvinge ham til at gøre noget, han ikke vil.

Kong Nebukadnezar siger om Gud at han »råder over en hær af engle og gennemfører sin vilje blandt jordens folk. Ingen kan sætte sig op imod ham eller gå i rette med ham.« (Daniels Bog 4:32). Det betyder, at alt der sker, sker ultimativt fordi Gud vil at det skal ske.

Vi ser det overalt i Biblen. Salmisten siger at Gud »gør alt, hvad han vil, på jorden, i himlen og i havets dyb« (Salme 135:6). Paulus skriver at »Gud gennemfører alt, hvad han har sat sig for.« (Efeserbrevet 1,11).

Alt som sker, sker, fordi Gud vil det.

Liv og død

Men hvis Gud er i kontrol, hvorfor sker død, sygdom og coronavirus? Var Gud sat på standby for en tid?

Uden at synde sagde Job: »Herren gav, og Herren tog. Al ære tilkommer ham!« (Job 1:21). Hvad tog God? Alle Jobs sønner og døtre (Job 1,18-19). Hvert åndedrag vi tager, er nåde fra Gud. Det er Guds nåde at dit hjerte pumper blod rundt i din krop lige nu.

Gud siger i 5. Mos 32,39:

”Forstår I nu, at jeg er Gud?
Der findes ingen anden som mig.
Jeg slår ihjel, men jeg giver også liv,
jeg sårer, men jeg læger også.
Den, jeg dømmer, kan ingen redde.”

Gud sårer og Gud slår ihjel. Gud dømmer. Liv og død er i hans hånd.

Gode nyheder

Er det gode eller dårlige nyheder at Gud er herre over liv og død? Ville det være bedre hvis vores liv var kontrolleret af ”skæbnen”, tilfældighed, sygdom eller Satan?

At alt er i Guds hænder, er gode nyheder.
Hvorfor? Fordi, som Paulus skriver: »Gud ofrede sin egen søn for os. Når han har givet os så stor en gave, mon han så ikke også vil give os, hvad vi ellers har brug for?« (Romerbrevet 8:32).

Gud er ikke blot almægtig, men han er også god. Hvis Gud var almægtig, men ikke kærlig, ville han være en kold og fjern far. Hvis Gud var kærlig men ikke almægtig, ville han være varm og nær men ude af stand til at beskytte os og sikre vores håb.

At han er god, ser vi mest tydeligt i Jesu død. Du og jeg fortjener intet andet end død og fortabelse. Men på grund af Guds nåde og fordi det var Guds plan, korsfæstede han sin egen søn (ApG 2,22-23), men »ikke alene døde Kristus for os, men han blev oprejst fra de døde og sidder nu ved Guds højre hånd og beder inderligt for os« (Rom. 8:34).
Jesus overvandt døden og betalte for din synd.

Hvis du omvender dig, lægger dig ned for hans fødder og følger ham, vil Guds vrede ikke falde på dig. I stedet faldt den på Jesus og det kostede ham hans liv.

Hvis vi overgiver vores liv til Jesus, er der evigt håb, fordi ”intet i livet – end ikke døden, kan rive os ud af den kærlighed, som Gud har vist os gennem Jesus Kristus, vores Herre” (Rom. 8:39). Når du, jeg selv og min far dør, er det ikke mangel af Guds kærlighed.

Satan og synd har indflydelse på vores liv. Men Satan er ikke i kontrol. Gud er.
Gud er i ultimativ kontrol og Satan kan intet gøre uden Guds tilladelse (Job 1:12). Satan er ægte og frygtelig – men han i snor.

Vores eneste håb

Gud er suveræn og kunne have skånet min far fra tumoren. Det gjorde han ikke. Vi ved ikke hvorfor, men vi ved at Gud elsker os. Den viden har vi på grund af korset.

Én årsag til at Gud lod dette ske kunne være at Gud draget hele vores familie nær til Gud selv. Han har gjort det klart at han er vores eneste håb. Vores tillid og håb er ikke medicin, læger, sund livsstil, eller gode gerninger. Glæden i Gud er blevet fornyet i denne tid fordi han har frelst os og reddet os fra Satan.

Uanset hvorfor Gud tillod det, ved vi, at han kærlig og i kontrol. Han ved bedst og vi gør bedst i at stole på ham.

Tumoren bestemmer ikke min fars fremtid. Min fars liv er trygt i Guds hænder. Der er ingen eller intet andet som kan tage hans liv.

Min far, du og jeg, kan ikke dø så længe Jesus har arbejde for os at gøre her på jorden. Fordi Gud er i suveræn og i kontrol, kan intet slå dig ihjel. Så længe Gud vil det, er du udødelig.

Se, det er gode nyheder.