Handel til Guds ære

De fundamentale principper i det, at drive forretning, er designet af Gud og derfor kan kristne deltage i erhvervslivet og gøre det til hans ære. Historisk har kirken set negativt på forretning, men i dag er det normalt for unge kristne at studere business og arbejde for både store danske og internationale virksomheder. Det er ganske enkelt fantastisk. Kirken bør være repræsenteret i erhvervslivet, men det er nødvendigt for kristne at vide hvorfor det forholder sig sådan.

Forretning giver Gud ære

Da jeg startede med at studere på Aarhus School of Business and Social Sciences var det ikke på baggrund af et bibelsk mandat. Jeg gjorde mig heller ikke nogen moralske refleksioner. Men som kristne har vi ikke råd til at være naive eller undlade at overveje vores engagement i samfundet. Hvis vi ikke kender det bibelske fundament for at være til stede i erhvervslivet, er det umuligt at være trofaste ambassadører for Jesus.

Først og fremmest er det afgørende at vide, hvilket formål Gud har skabt os for. Paulus skriver i 1 Korinterbrev 10,31, »Enten I altså spiser eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre alt til Guds ære.« Gud har skabt os for at give ham ære.

Én måde hvorpå vi kan ære Gud er ved at efterligne ham. Da vi er skabt i Guds billede (1 Mos 1,27) glædes Gud over at se hans karakter afspejlet i vores liv. Som nybagt far vil jeg glæde mig, når min søn efterligner de gode af mine karaktertræk og handlinger. Og vi vil se, at samme princip findes i forretningslivet.

Lad os overveje tre aspekter af forretning: produktivitet, handel, og profit.

Produktivitet

Før der var synd i verden, tog Gud »mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den« (1 Mos 2,15). At dyrke jorden betyder at tage jordens ressourcer og bruge dem til egen fordel. Guds intention var, at Adam og Eva skulle dyrke jorden så de kunne holde landbrug og udvikle landbrugsprodukter og at de skulle bruge jorden til at bygge huse, som på sigt ville blive byer. En naturlig forlængelse af det er, at de ville udvikle transportmidler og opfinde nye teknologier. Denne befaling er en del af Guds design og ikke et resultat syndefaldet.

Når vi arbejder med jordens ressourcer, efterligner vi Gud. Vi afspejler ham, når vi bruger vores visdom, viden, evner, styrke, kreativitet, skønhed, suverænitet, planlægning, og sprog til at kommunikere. Alle disse egenskaber udspringer fra Gud og afspejles i os når vi er produktive og “dyrker jorden”. Når vi på denne måde er produktive, demonstrerer vi også kærlighed for andre, da vi bruger vores visdom til at forstå og møde deres behov.

Hvis vores hjerte er fyldte med glæde og taksigelse til Gud når vi producerer varer og tjenesteydelser, så glæder Gud sig over at se hans karakter afspejlet i vores liv. Og ikke nok med det: Andre mennesker vil også se noget af Guds karakter i os, når vi med glæde søger Guds ære.

Handel

Helt fundamentalt bygger forretningsverdenen på handel. Givet, at en handel er frivillig, er den til fordel for begge parter. Når en bager sælger et brød til en kunde for 30 kroner, så er det fordi bageren hellere vil have 30 kroner end at beholde et ekstra brød. Samtidig vil kunden hellere have brødet end 30 kroner.

Handel er i sig selv moralsk godt, fordi det gør godt for andre. Det at købe og sælge er et middel til at elske vores næste som os selv (Matt 22,39). Ikke kun sælger, men begge parter er bedre stillet end før handlen, fordi køber fik hvad han hellere ville have end sine penge. Hvilken utrolig mekanisme Gud har designet til glæde og gavn for os!

Gud har givet os en vidunderlig opmuntring til at elske vores næste ved at forfølge handlinger, der ikke alene fremmer vores egen velfærd, men også andres velfærd. Herved efterligner vi Jesus: »Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden« (Joh 13,34). Tydeligvis er handel er en fantastisk velsignelse for vores samfund.

Profit

Profit er en indikation på, at du har gjort noget nyttigt for andre. Når du skaber fortjeneste, viser det, at du gør godt for andre gennem de varer og tjenesteydelser, du sælger. Det kan også indikere, at du har brugt jordens ressourcer mere effektivt end andre. Fordi når dine omkostninger er lavere, alt andet lige, er din profit højere.

Bageren kan bage brød som kunderne bedre kan lide, sælge dem til 35 kroner og derved blive mere profitabel. Men bageren kan også forsøge at bruge sine ressourcer bedre og derved sænke sine omkostninger og tjene mere på det brød han sælger for 30 kroner. Profit angiver en god og effektiv udnyttelse af jordens ressourcer og opfylder derfor Guds oprindelige skabelsesmandat om at dyrke jorden (1 Mos 2,15).

Jesu lignelse om de betroede pund (Luk 19,13-27) beskriver god forvaltning. I Guds øjne har vi et ansvar for at udvide og mangfoldiggøre de ressourcer og ansvar, som vi er blevet betroet af Gud. Tjeneren som forsømte at gøre dette blev beskrevet som en dårlig tjener og kongens fjende (Luk 19,22; 19,27).

Et håb om belønning motiverer os til at starte virksomheder og påtage os risiko. Hvis profit ikke var tilladt, ville ingen påtage sig den risiko det er at starte en virksomhed. Uden virksomheder ville vi ikke have nogen varer eller tjenesteydelser at købe. Profit er derfor en god ting og er til fordel for alle i samfundet.

Fristelser

Forretning er i sig selv moralsk godt. Men vi lever i en syndig verden, og derfor er vi nødt til at være påpasselige. Vi har set et stort potentiale for at give Gud ære igennem vores deltagelse i erhvervslivet. På samme måde giver forretning utallige muligheder for misbrug og synd.

Hvis vores motivation skifter fra at ære Gud og tjene mennesker til ønsket om rigdom er vi i fare for at gå fortabt. Paulus skriver til Timotheus, at »de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse.« (1 Tim 6,9). Lad din kærlighed være til Jesus og ikke til penge.

Til dig som er kristen i erhvervslivet: Gør dit arbejde velvidende, at det først og fremmest er moralsk godt. Meditér over dit arbejdes natur og dine opgaver. Se hvordan du dagligt kan ære Gud ved at efterligne ham. En sådan overbevisning vil give dig et fundament og en motivation for dit arbejde som intet andet incitament om rigdom eller berømmelse ville kunne give dig.

Gør Gud kendt

En god ambassadør gør sit arbejde grundigt og gør alt, for at han kan opnå sit lands interesser. Som Guds ambassadører er det ikke nok at gøre vores arbejde godt. Vores ansvar er, at fortælle om vores konge. Det er svært for de fleste, men nødvendigt for os alle. Lad der ikke gå én dag mere, hvor du forspilder en mulighed for fortælle om ham, som har frelst dig fra evig fortabelse.

Søg chancer for bringe Gud ind i dine samtaler. Byg relationer med dine kollegaer uden for arbejdspladsen. Når du hænger ud med dine kristne venner, så invitér din kollega med. Én af bedste vidner til evangeliet er den kærlighed, kristne har til hinanden (Joh 13,34-45). Gud har sendt dig, og som hans ambassadør har du et særligt ansvar til at gøre ham kendt til dem omkring dig.

Der er et intet mere meningsfuldt liv og ingen større glæde end at leve et liv for ham, der gav sit liv for dig. Giv derfor Gud ære ved at efterligne ham og gøre ham kendt.

Patrick er gift med Nicole og bor sammen med deres søn, Maverick, i Louisville, USA. Han læser teologi på The Southern Baptist Theological Seminary og er intern for skolens president, Dr. Albert Mohler.